PŘÍPRAVA

Zajistíme kompletní předprojektovou přípravu při výběru pozemku pro výstavbu.

PROJEKCE

Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci od návrhu stavby až po dokumentaci pro zadání stavby dodavateli.

STAVBA

V rámci autorského dozoru zajistíme soulad stavby s vypracovanou projektovou dokumentaci.

CO DĚLÁME


 Společnost BÍZEK PROJEKT s.r.o. se zabývá projekční činností ve výstavbě. Dokážeme vám dodat kompletní projektovou dokumentaci ve všech výkonových fázích.
 Zabýváme se projektováním novostaveb rodinných, bytových a polyfunkčních domů, administrativních, veřejných a výrobních objektů a taktéž projektujeme rekonstrukce stávajících objektů.
 Před zahájením projektování zajistíme na vašem pozemku veškeré průzkumy, geodetické zaměření a případné možnosti napojení na inženýrské sítě.

 Po dokončení projekčních prácí vám můžeme dále nabídnout inženýrskou činnost a následnou spolupráci při samotné realizaci objektu. V rámci autorského dozoru dohlédneme na soulad provádění stavby s vypracovanou projektovou dokumentací.
 Při provádění autorského dozoru zároveň řešíme poskytování odborné konzultace pro plynulost výstavby, posuzování návrhů změn zhotovitele stavby oproti projektové dokumentaci a kontrolu kvality prováděných dodávek.
+420 721 001 125